Relieful şi vegetaţia

     Comuna Sălsig, situată în Depresiunea Baia Mare, are climă temperat-continentală, influenţată de curenţii de aer nord-vestici. Temperatura medie anuală este de +8,7°C, ce se apropie de valorile termice din partea centrală a Transilvaniei, iar cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 600 mm. Se întâlnesc fenomene meteorologice deosebite de ceaţă, zăpadă ,gheaţă, secetă, brumă timpurie, îngheţuri târzii. Primăvara, uneori cad brume târzii care afectează culturile agricole. Grindina cade mai rar. Grosimea stratului de zăpadă este de 20 cm şi poate persista, cu întreruperi, 3 luni. Primele ninsori apar la sfârşitul lunii noiembrie şi ţin până în primele zile ale lunii martie. Numărul zilelor cu strat de zăpadă, în medie sunt de 48. Solul, relieful şi clima influenţează vegetaţia şi fauna orizontului local. Flora şi fauna localităţii prezintă o trecere de la cea muntoasă la Câmpia Transilvaniei. În ceea ce priveşte fauna, regăsim în această zonă :vulpi, caprioare, mistreţi, iepuri, veveriţe şi păsări: fazani, uliu, ciocănitoarea, graurul, piţigoiul, codobatura, prepeliţa, cucul etc.