Proiecte realizate

Alimentarea cu apă a comunei
Accesul la apă potabilă reprezintă o condiţie esenţială a unei vieţi decente. Tocmai de aceea, prin asigurarea alimentării cu apă s-au îmbunătăţit considerabil condiţiile de viaţă ale cetăţenilor comunei noastre.
Avantaje
♦ Alimentarea continuă şi corespunzătoare a tuturor gospodăriilor din comuna Sălsig;
♦ Îmbunătăţirea semnificativă a facilităţilor pe care o structură turistică o poate oferi clienţilor săi, aspect determinant în creşterea valorii turistice a zonei;
♦ Crearea unei facilităţi importante care ar permite branşamentul oricărui investitor zonal;
♦ Infrastructura pentru sistemele de irigaţii, imperativ necesare pentru anumite tipuri de culturi şi o metodă de optimizare a unei investiţii agricole în general;
♦ Posibilitatea altor avantaje domestice şi industriale;În perioada 2005-2009, în baza HG 577, s-au realizat lucrările necesare alimentării cu apă a comunei Sălsig. Valoarea proiectului a fost de 22 miliarde lei vechi, fiind construiţi 15.845 m de reţea.
 
Instalarea reţelei de canalizare menajeră
Problemele legate de calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane provin în principal din apele uzate neepurate, deversate în cursurile de apă. Calitatea cursurilor de apă depinde în mare măsură de capacităţile şi calitatea epurării apei uzate rezultate din activităţile umane.
Puţine comune din judeţ dispun de reţea de canalizare, însă în 2006, în comuna Sălsig a fost pusă în funcţiune reţeaua de canalizare. A fost realizată printr-un proiect SAPARD, în valoare de 1 milion de Euro. Reţeaua măsoară 5,97 km în comuna Sălsig si aproximativ 5 km in comuna Gârdani. De asemenea comuna Sălsig dispune de o staţie de epurare de capacitate 3200 locuitori, care deserveşte si reţeaua aferentă comunei Gârdani.
 
Reabilitarea Căminului Cultural
Legea 22/2003 reglementează activitatea Căminelor Culturale şi defineşte Căminele Culturale ca " instituţiile publice de cultură care desfăşoară activităţi şi în domeniul educaţiei permanente, organizate în afara sistemului naţional de învăţământ formal, în colaborare cu acesta, având drept scop păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale".
Urmărind scopul acestor Cămine Culturale şi de asemenea pentru a îmbunătăţii viaţa socială a localnicilor comunei, în 2006 a fost reabilitat şi dotat Căminul Cultural din Sălsig din surse bugetare locale şi din alocaţii de la Consiliul Judeţean.

 

Înfiinţarea Centrului de integrare a rromilor

Prin înfiinţarea unui Centru de integrare a rromilor, comuna noastră şi-a propus îmbunătăţirea situaţiei dificile a copiilor rromi prin implementarea unui model de dezvoltare școlară, facilitarea schimbării instituţionale şi stimularea participării elevilor şi a părinților de etnie romă la viaţa școlară.
Având în vedere ca aproximativ 9% din populaţia Sălsigului este reprezentată de etnia rromă, în 2004, cu sprijin extern, s-au început lucrările pentru înfiinţarea unui Centru de integrare şi educare a rromilor.

 

Îmbunătăţirea capacităţii lucrative a administraţiei publice
Un alt proiect, PHARE de data aceasta, de care a beneficiat Sălsigul, are o valoare de 17.000 EURO, şi constă în îmbunătăţirea capacităţii de lucru a administraţiei locale. S-au achiziţionat computere, imprimante (inclusiv una color), copiatoare, telefoane, şi alte echipamente.

 

Reabilitarea şcolilor
Importanţa educaţiei copiilor nu poate fi contestată. Aceasta contribuie atât la dezvoltarea profesoinală a individului, cât şi la dezvoltarea economică si socială a unei societăţi. Astfel că, lipsa unui mediu propice de desfăşurare a activităţilor didactice, ar putea reprezenta o frână în creşterea corespunzătoare a copilului. Datorită faptului că înainte de reabilitarea şcolilor, cursurile şcolare în cadrul comunei nu se desfăşurau într-un cadru potrivit activităţii de învăţare şi deasemenea în urma constatării faptului că există un număr de 67 de preşcolari şi 184 de şcolari am considerat absolut necesară reabilitarea, amenajarea şi dotarea cu material didactic a unităţilor de învăţământ din comună.

 

Reabilitarea iluminatului public
Această măsură pe care am adoptat-o are ca principal scop îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor deoarece înainte de reabilitarea iluminatului public, reţeaua nu era eficientă, pe piaţă existând corpuri de iluminat care consumau mult mai puţin decât cele montate şi funcţionale în momentul respectiv. În 2007 s-a recurs la reabilitarea iluminatului public. Astfel au fost instalate aproximativ 200 corpuri de iluminat de 75 W. Finanţarea acestui proiect s-a realizat din bugetul local.

 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
Construcţia şi modernizarea drumurilor reprezintă o necesitate din punct de vedere economic, reducând durata de transport şi, prin urmare, costurile de transport. Astfel, în vederea modernizării infrastructurii de transport, în 2008 s-au finalizat lucrările prin care suprafaţa carosabilă a Drumului Judeţean 108A a fost lărgită pe o distanţă de 3,2 km. De asemenea, în perioada 2004-2008, s-a lucrat la reabilitarea drumurilor comunale prin pietruire, pe o distanţă de 22 km.

 

Construirea sediului nou al primăriei
Construirea unui sediu nou al Primăriei este benefică atât pentru îmbunătăţirea imaginii comunei, cat şi pentru desfăşurarea în condiţii prielnice a activităţii administraţiei publice. Fiindcă vechiul sediu al Primăriei era impropriu, edilii au făcut demersuri la Guvern, iar in anii 2006-2007 au fost obţinute sumele necesare pentru construcţia unui nou sediu: 17 miliarde lei vechi. La jumatatea anului 2008 a fost finalizată investiţia, acolo funcţionând în momentul de faţă întregul aparat administrativ al comunei Sălsig.