Oportunităţi de investiţii

Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat şi asezare geografică care reprezintă oportunităţi serioase din punct de vedere turistic.
♦ Climat propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol şi zootehnic;
♦ Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos, zăcăminte pentru industria materialelor de construcţii;
♦ Peisaje, atracţii turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiştilor;
♦ Datorită cadrului natural în care este situată, Cabana Ocolului Silvic reprezintă un loc cu potenţial turistic;
♦ Primăria dispune de un teren lângă Mănăstirea Faget şi are în vedere înfiinţarea unei zone turistice care să încurajeze investitorii în capitalizarea acestei zone deosebite;
♦ Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: producţia de elemente tradiţionale specifice, prelucrarea produselor lemnoase, munci agricole şi altele;
♦ Comuna are tineri talentaţi în domeniu dansurilor cu specific şi intenţionează înfiinţarea unei trupe de profil în asociere cu ansamblul Măgura din localitatea Cernesti;
♦ Comuna este amplasată pe malul Someşului, potenţial economic şi turistic;