Economia

Industria - se află în stadiu iniţial, existând unităţi de producţie:
♦ Depozite desfacere materiale de construcţii : 1;
♦ Firmă de prelucrare a lemnului : 1
- Cifră de afaceri : 350.000 lei;
- Număr angajaţi : 30.
♦ Industria alimentară şi a băuturilor alcoolice
- Număr agenţi economici : 1;
- Cifră de afaceri : 125.000;
- Număr angajaţi : 20.


Agricultura
♦ Suprafaţă teren arabil: 1071 ha;
♦ Asociaţii agricole: 1 (FERMIERUL SALSIG);
♦ Tipuri de culturi: cartofi, porumb, păioase, etc.;
♦ Puncte de prelucrare a culturilor: nu există.


Legumicultura profită de o zonă cu climat temperat şi astfel este una variată şi exclusiv naturală. Specii de legume cultivate cu preponderenţă sunt: morcovi, pătrunjei, vinete, ceapă, tomate etc.
♦ Apa provine de la: circuitul apei în natură;
♦ Puncte desfacere: Piaţa Ariniş. Ulmeni şi Baia Mare
♦ Puncte de prelucrare: nu există.


Pomicultura - nu se bucură de o exploatare controlată, ea fiind prezentă la nivelul de pomi fructiferi răzleţi;
♦ Apa provine de la :circuitul apei în natură;
♦ Puncte desfacere: nu există;
♦ Puncte de prelucrare:nu există.

 
Zootehnia
♦ Ferme: 1;
♦ Microferme: 5 ;
♦ Puncte de colectare/prelucrare a laptelui: 1;
♦ Puncte de prelucrare a pielii: nu există;
♦ Puncte de prelucrare a lânii: nu există;
♦ Puncte de prelucrare a cărnii/abator: nu există.