Cultură şi învăţământ

Educaţie:
Unităţi de învăţământ:
♦ Grădiniţe: 2;
♦ Şcoli primare şi gimnaziale: 2 ;
♦ Licee / Şcoli de meserii: nu există;

Personal didactic:
♦ Preşcolar: 4;
♦ Primar: 6;
♦ Gimnazial: 9.
Personal nedidactic: 6.

Nr. elevi:
♦ Preşcolar: 67;
♦ Primar: 105;
♦ Gimnazial: 79.


Sport:
♦ Echipe sportive: 1;
♦ Săli de sport: nu există momentan, dar este necesară pentru ca elevii să aibă unde să-şi desfăşoare orele de sport iarna;
♦ Bază sportivă : 1, necesită modernizare.


Cultură şi artă:
♦ Teatru: nu;
♦ Bibliotecă: 1;
♦ Cinematograf: nu;
♦ Cămin cultural: 1.

 
Religie:
♦ Biserici ortodoxe: 1;
♦ Biserică catolică: 1;
♦ Lăcaşe de cult alte religii: 2
  -Cultul penticostal :1
  -Martorii lui Iehova:1